Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Näme üçin bizi saýlaýar?

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    takmynan-img-1 hakda

Zhongshan Hongzhun Lighting 2010-njy ýylda döredildi. 12 ýyldan gowrak wagt bäri yşyklandyryş pudagynda işleýär we baý tejribe toplady.Elmydama öňdebaryjy we innowasiýa ruhuna ygrarly bolup, täze önümleri yzygiderli tanatdy, köp gezek önümçilik okuwlaryna gatnaşdy we ösen önümçilik tehnologiýasyny we içerki we daşary ýurtly kärdeşlerini gaýtadan işlemegi özüne çekdi.Amal we iş düşünjesi.

TASLAMALARYMYZ

HABARLAR

LED yşyklandyryş ýagtylygynyň we ýagtylygyň netijeliliginiň ösen taryhy

LED yşyklandyryş ýagtylygynyň we ýagtylygyň netijeliliginiň ösen taryhy

2006-njy ýylda CREE täze ajaýyp ak LED “XP.G ”, ýagty netijelilikde we ýagtylykda täze rekordlar goýdy.Sürüji tok 350 mA bolanda, onuň ýagty akymy 139 lm, ýagtylyk netijeliligi 1 lm / W bolýar.Brightagtylygy we ýagty netijeliligi ..

10w köçe çyrasy

Jübü lint okyjylar tarapyndan goldanýar.Sahypamyzdaky baglanyşyklardan satyn alanyňyzda şahamça komissiýalaryny gazanyp bileris.has giňişleýin öwreniň (Pocket-lint) - Soňky birnäçe ýylda Philips Hue-nyň akylly yşyklandyryş ulgamy ähmiýetini artdyrdy ...
In engineenerleriň pikiriçe, iň gowy gün çyralary.Bazardaky iň meşhur we iň gowy gün çyralaryny synagdan geçirdik we pul üçin iň gowularyny saýladyk.Bazarda iň gowy gün çyralaryny gözleýän bolsaňyz ...